Inschrijven

Rondleiding, info en inschrijvingen
helene.holvoet@ko-dewegwijzer.be
0477/76 19 59

Inschrijving voorrangsgroepen schooljaar 2020-2021
Klik hier voor meer informatie.

Capaciteitsbepaling
Sinds schooljaar 2013-2014 zijn scholen gebonden aan het decreet inschrijvingsrecht die de inschrijvingen in betere banen moet leiden. In het kader hiervan geven wij u graag onderstaande belangrijke informatie mee.
 
Kinderen van dezelfde leefeenheid (broers en zussen, halfbroers en halfzussen, kinderen die onder hetzelfde dak wonen) van al ingeschreven leerlingen van onze basisschool en kinderen van het personeel van de school krijgen het recht op voorinschrijving. De voorinschrijvingen voor onze school lopen vanaf de eerste schooldag na de kerstvakantie tot en met de laatste dag van februari. Kinderen van dezelfde leefeenheid die van deze voorrang geen gebruik maken in deze periode, verliezen de voorrang.
 
De inschrijfperiode voor niet-voorrangsgerechtigde leerlingen start op maandag 1 maart 2021.
 
Het decreet verplicht de scholen ertoe om een maximumcapaciteit te bepalen. Hieronder kan u de maximumcapaciteit voor onze afdelingen vinden:

Capaciteitsbepaling Broekstraat 2021-2022

RAADPLEGEN

Capaciteitsbepaling Zeswegenstraat 2021-2022

RAADPLEGEN

Capaciteitsbepaling College
2021-2022

RAADPLEGEN